Helaas heeft Tink zich zeer goed verstopt en is zij onmogelijk te vinden dit jaar  vanwege haar vakantie…

Unfortunately, Tink has hidden herself very well and is impossible to find this year because of her vacation …