TINK is elk jaar op zoek naar de mooiste etalages van de Binnenstad Den Haag. Máár na al die jaren hard zoeken heeft zij besloten om dit jaar op vakantie te gaan.

Every year is TINK looking for the most beautiful shop windows in the city of The Hague. But she has decided to go on a vacation this year after al those years of hard searching.