Aanmelden voor TINK is dit jaar niet mogelijk aangezien zij op vakantie is.

Signing up for TINK this year is not possible because she is on a holiday.