TINK Amazing Shop Windows is de winkeletalagewedstrijd voor ondernemers in Binnenstad Den Haag. TINK is een initiatief van Marketing Haagse Binnenstad

MARKETING HAAGSE BINNENSTAD

Marketing Haagse Binnenstad is een zelfstandige publiek-private marketingorganisatie, die voor lokale en regionale consumenten, marketing, promotie en evenementen verzorgt voor de Binnenstad Den Haag. Daarnaast is Marketing Haagse Binnenstad de verbindende schakel tussen stakeholders in de Binnenstad en de talloze activiteiten/ontwikkelingen die hier plaatsvinden.

Passage 57
2511 AC Den Haag
070-4069181

Persinformatie

Graag helpen wij u verder met algemene persinformatie, hoge resolutie beeldmateriaal of het afnemen van mogelijke interviews. Persmateriaal is hieronder te downloaden. Voor alle persgerelateerde zaken mail naar Daphne Wray, Marketing Manager Marketing Haagse Binnenstad, via d.wray@binnenstaddenhaag.com

Download hier het Persbericht NL

Download high res TINK-foto’s hier